Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení:

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kreativni.prostor.cz (dále jen jako „internetový obchod“), jehož provozovatelem je obchodní firma PROSTOR spol. s r.o., se sídlem Brno, Šimáčkova 204, PSČ 628 00, IČ: 46980024 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8077 (dále jen „prodávající“). Prodávající je zároveň dodavatelem a prodejcem ve smyslu § 53 odst. 4 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“).

1.2 Obchodní podmínky ve smyslu níže uvedených ustanovení (dále jen jako „obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3 Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.(dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen jako „Obchodní zákoník“).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

2.1 Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno v internetovém obchodě, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh a množství zboží, způsob jeho dodání a platbu. Název a hlavní charakteristiky zboží, stejně tak jako cena zboží včetně všech daní a poplatků jsou uvedeny u konkrétních výrobků v internetovém obchodě. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Objednávka působí vůči prodávajícímu od okamžiku úspěšného doručení objednávky prodávajícímu prostřednictvím internetové aplikace . Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, se kterými souhlasí a hodlá jimi být vázán.

2.2 Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen jako „kupní smlouva“) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky, ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím internetové aplikace, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením a odesláním objednávky dle článku II. bodu 2.1 obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

2.3 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle čl. III. bodu 2.1 obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného kupujícím v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce, a to některým ze způsobů uvedených v čl. IV obchodních podmínek./p>

2.4 Kupující může po přijetí objednávky ze strany prodávajícího zrušit svou objednávku případně tuto opravovat, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí prostřednictvím emailové zprávy adresované na studio@prostor.cz nebo telefonicky na kontaktních údajích uvedených v internetovém obchodě. Do této emailové zprávy je zákazník povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a celý název zboží, které hodlá zrušit/změnit ze své objednávky.

2.5 Prodávající není povinen akceptovat objednávku ze strany kupujícího z těchto smluvních důvodů:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

b) zboží je dlouhodobě nedostupné,

c) cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena,

d) zákazník opakovaně zadává objednávky, které posléze stornuje.

2.6 V případě, že dojde k eventualitě popsané v článku 2.5 výše, je prodávající povinen o tomto informovat prostřednictvím emailové zprávy či telefonicky kupujícího a pokud to bude možné domluvit se s ním na možném postupu (náhrada zboží, zrušení objednávky, atp.). V případě, že zboží nemá náhradu, nebo se bude jednat o důvod uvedený v článku 2.5 písm. d) výše, bude objednávka zrušena bez náhrady a nebude tak akceptována.

III. Dodací a dopravní podmínky:

3.1 Zboží expeduje prodávající v termínech uvedených v internetovém obchodě u jednotlivých druhů zboží. Přesný termín expedice objednaného zboží prodávající sdělí kupujícímu ve formě potvrzení objednávky ve smyslu čl. II. bodu 2.2 obchodních podmínek.

3.2 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce výhradně v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu, nebo v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou.

3.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

a/ při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.

b/ při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

c/ při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

3.4 Způsob odeslání zboží:

a) přeprava s dobírkou

b) přeprava - platba předem

c) osobní odběr na prodejně společnosti PROSTOR spol. s r.o., nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00

3.5 Náklady na dodání zboží:

V rámci České republiky je povinen tyto náklady uhradit kupující. Výše dopravného na území ČR je stanovena dle hmotnosti zboží takto:

Zásilkovna Z-Point v rámci ČR do hmotnosti 5 kg s platbou předem za 59,- vč.DPH nebo s doběrečným za 75,- vč.DPH. 

Přepravní služba DPD na adresu v rámci ČR do hmotnosti 5 kg s platbou předem za 95,- vč.DPH nebo s doběrečným za 120,- vč.DPH. 

Česká pošta Balík do ruky v rámci ČR do hmotnosti 5 kg s platbou předem za 99,- vč.DPH nebo s doběrečným za 135,- vč.DPH. 

Přepravní služba TOPTRANS na adresu v rámci ČR do hmotnosti 15 kg s platbou předem za 105,- vč.DPH nebo s doběrečným za 139,- vč.DPH. 

V případě dodání zboží na Slovensko je výše dopravného stanovena individuálně dle hmotnosti zboží a místa dodání. O výši dopravného bude zákazník předem informován. Platba je možná pouze převodním příkazem před dodáním zboží.

Náklady dle § 53 odst. 4 písm. h) občanského zákoníku na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli nevznikají.

IV. Platební podmínky:

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů, který je kupující povinen uvést v objednávce:

1. dobírkou - platba přepravní službě

2. převodem/složením na účet prodávajícího – na základě vystavené faktury

3. platba v hotovosti – při osobním odběru zboží na prodejně společnosti PROSTOR spol. s r.o., nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00, platební karty neakceptujeme

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Záruka a reklamace:

Na prodávané zboží je poskytována záruka za jakost se záruční dobou v délce 6 měsíců vztahující se na vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka se záruční dobou v délce 24 měsíců vztahující se na vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. obchodních podmínek nazvaný Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy:

6.1 Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), je oprávněn do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být v takovém případě v původním obalu, spolu s daňovým dokladem (fakturou) a nesmí jevit známky opotřebení.

6.2 Zboží je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce povinen doručit do prodejny prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00, nikoli však dobírkou.

6.3 Po zkontrolování vráceného zboží prodávající zašle kupujícímu oznámení, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno. V případě přijetí vráceného zboží se prodávající zavazuje uhrazenou kupní cenu vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Povinnost prodávajícího uvedená v předchozí větě se nevztahuje na poštovné a náklady spojené s dodáním vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího tudíž hradí kupující.

VII. Reklamační řád:

Obecné ustanovení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel, jsou podmínky reklamace vad zboží upraveny v souladu s obchodním zákoníkem.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným skladováním.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, v případě kupních smluv uzavřených se spotřebitelem nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží spolu s řádnou reklamací doručeno na prodejnu prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00.

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

a. doručením zboží na adresu PROSTOR spol. s r.o., Drážní 5, Brno, 627 00,

b. osobním doručením zboží na adresu PROSTOR spol. s r.o., Drážní 5, Brno, 627 00.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury s popisem vad a jak se tyto projevují (v těchto podmínkách též jako „reklamace“). Pro lepší komunikaci a rychlejší vyřízení reklamace zároveň doporučujeme uvést telefonní číslo kupujícího.

VIII. Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními údaji se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním registračního formuláře v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

IX. Informace pro spotřebitele dle § 52 an. občanského zákoníku

9.1 Dodavatelem a prodejcem ve smyslu § 53 odst. 4 písm. a) občanského zákoníku je společnost PROSTOR spol. s r.o., IČ: 469 80 024, sídlem Brno, Šimáčkova 204, okres Brno-město, PSČ 628 00, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8077

9.2 Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u konkrétních výrobků na internetovém obchodu.

9.3 Cena zboží včetně všech daní a poplatků je uvedena u konkrétního výrobku na internetovém obchodu.

9.4 Náklady na dodání zboží jsou uvedeny výše pod článkem III.

9.5 Způsob platby a dodání jakož i plnění je vymezen výše pod články III. a IV.

9.6 Poučení o právu na odstoupení je uvedeno výše v článku VI.

9.7 Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti je vždy uvedena u konkrétních výrobků na internetovém obchodu.

9.8 Uzavřené smlouvy se spotřebiteli jsou archivovány a nejsou zpřístupněny.

9.9 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

9.10 Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou spotřebiteli k dispozici v článku II výše.

9.11 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny výše v článku II.

X. Platnost a účinnost obchodních podmínek:

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném v internetovém obchodě v okamžiku zaslání objednávky ze strany kupujícího. Kupující, který zašle prodávajícímu objednávku bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.